VWAT Family Services

'Empowering our Community'

Seniors Programs

VWAT is a place for seniors to socialize, meet new people, connect to resources, and contribute to community activities. Our seniors enjoy activities from weekly fitness classes and neighborhood walks, to healthy eating and cooking classes. Come out to laugh, learn, exercise and socialize with us.

Thông Dịch

Hội Phụ Nữ giúp lấy hẹn và cung cấp thông dịch cho các dịch vụ sau:

  • Khám răng miễn phí cho cao niên trên 65 tuổi ( thu nhập thấp)
  • Khám phụ khoa, kiểm tra ung thư vú cho phụ nữ trên 55 tuổi
  • Nội soi đại tràng, tiền liệt tuyến cho nam giới trên 55 tuổi
  • Giúp liên hệ với TTC để xin wheel-trans cho quý vị có khó khăn trong đi lại.
  • Giúp thông dịch tại bệnh viện, phòng mạch Bác sĩ

 

Quý vị vui lòng đăng ký trước ngày hẹn 7 ngày. Lệ phí hỗ trợ chương trình $5/lần.

Chương trình có thể kết thúc trước ngày 31/3/2017 khi hết tài trợ của chính phủ.

 

Đơn Xin Thông Dịch

Nếu quý vị đã đăng ký mà không nhận được liên lạc của chúng tôi trong vòng 24 hrs qua phone hoặc email, làm ơn gọi lại cho Thu Le, (647) 723-2165 ext. 114.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần tuyển:

  • Thiện nguyện viên đi thông dịch cho cao niên
  • Có thù lao

 

 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

 Thu Le, Senior Program Coordinator

(647) 723-2165 ext. 114 (tle@vwat.org)

 

 

Seniors Connect

Seniors meet for weekly programs to improve physical and mental health, lead an active lifestyle, and reduce stress and isolation. Come participate in a variety of activities from fitness dance classes to health workshops.

Contact: Thu Le (647) 723-2165 ext. 114 (tle@vwat.org)

New Horizons for Seniors

Peer Leader Workshop-Feb-12-16Seniors participate in Peer Leadership Training, where they improve skills such as working together, decision making, self-confidence and inter-dependence. Join in to volunteer as fitness instructor peer leaders, guiding walks for seniors in the community and volunteer with other seniors programs in the community.

Contact: Thu Le (647) 723-2165 ext. 114 (tle@vwat.org)

From My Eyes Tomatoes

Seniors Group - Feb-12-16Seniors attend monthly cooking sessions at the FoodShare Kitchen, where they learn about healthy food choices, safe food preparation, and healthy cooking. Participants also attend fitness classes twice a week, to get active, discuss the value of continued exercise and how to avoid injury.

For more information contact:
Thu Le (647) 723-2165 ext. 114 (tle@vwat.org)

VWAT Family Services © 2015