This website in currently under construction. For the information and referral to the following services, please contact our office directly at

Thuy Nguyen   647-723-2165 x112 or tnguyen@vwat.org

Chieu Nguyen 647-723-2165 x113 or chieunguyen@vwat.org

 

Settlement Services:
 • Employment
 • Financial assistance
 • Education system
 • Citizenship test
 • Sponsorship program
 • Legal services
 • Translation and Interpretation
 • Community recreational program
 • Refugee/Visa student support services
Youth Services:
 • Skills building workshops and leadership opportunities
 • Sports and recreational activities
 • Tutoring services (Grades 1 – 12)
 • 40 hours volunteer opportunities
 • Field trips to explore the city
Seniors Services:
 • Seniors benefits
 • Seniors connect
 • Healthy and safe place for seniors
 • Preventing Abuse of Loving Seniors program
Dịch vụ an cư cung cấp thông tin về:
 • Thủ tục sau khi nhập cảnh
 • Việc làm
 • Nguồn hỗ trợ tài chính
 • Hệ thống giáo dục
 • Thi quốc tịch
 • Bảo lãnh thân nhân
 • Dịch vụ pháp lý
 • Dịch thuật và công chứng
 • Giải trí cộng đồng
 • Hỗ trợ sinh viên du học và người tị nạn
Dịch vụ thanh niên:
 • Hội thảo phát triển kỹ năng lãnh đạo
 • Hoạt động thể thao và giải trí
 • Dịch vụ dạy kèm (lớp 1-12)
 • 40 giờ thiện nguyện
 • Các hoạt động ngoại khóa
Dịch vụ cao niên:
 • Phúc lợi của cao niên
 • Giao lưu kết bạn
 • Sinh hoạt định kỳ nâng cao sức khỏe tinh thần và thể lực
 • Các chương trình ưu đãi người cao tuổi