Thông Dịch

 

 

 

Xin Thông Dịch

Giúp thông dịch tại bệnh viện, phòng mạch Bác sĩ. (Quý vị vui lòng đăng ký trước ngày hẹn 3 ngày. (Lệ phí hỗ trợ chương trình $5/lần). Chương trình có thể kết thúc trước ngày 31/3/2017 khi hết tài trợ của chính phủ.