THÔNG BÁO: CÁC BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ SỨC KHỎE – WORKSHOPS: HEALTH ISSUES

WORKSHOP/ NÓI CHUYỆN:

TIME: 11AM – 12 PM ( interpretation / thông dịch)

Tuesday/ Thứ Ba, 3/11/2015: Fall Prevention / Tránh té ngã (by/diễn giả: Karen Harris, Toronto Public Health)

Tuesday/ Thứ Ba, 10/11/2015: Dementia/ Mất trí nhớ (by/diễn giả: Kedy , Alzheimer Society Of Toronto)

Friday/Thứ Sáu, 13/11/2015: Healthy Eating/ Ăn uống lành mạnh ( by/ diễn giả: Karen,Toronto Public Health)

Tuesday/Thứ Ba, 17/11/2015: Brain Health/ Gìn giữ trí óc ( by/ diễn giả: Katie Doran, Alzheimer Society Of Toronto)

Tuesday/Thứ Ba, 24/11/2015: Health and Wellbeing/ Sức khỏe và thảnh thơi tâm trí ( by/ diễn giả: Kedy, Alzheimer Society Of Toronto)

Friday/Thứ Sáu, 4/12/2015: Stroke and High Blood Pressure/ Đột quỵ và Bệnh cao máu ( by/ diễn giả: Donna Cheung, St. Michael’s Hospital)

Mong Thu Le,
Receptionist
Vietnamese Women’s Association
Toronto o/a VWAT Family Services
1756 St. Clair Ave West,
Toronto, ON M6N 1J3
Tel : (647) 723-2165
Fax: (416) 539-8139

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *