VWAT Family Services

'Empowering our Community'

Thông Dịch

Hội Phụ Nữ giúp lấy hẹn và cung cấp thông dịch cho các dịch vụ sau:

  • Khám răng miễn phí cho cao niên trên 65 tuổi ( thu nhập thấp)
  • Khám phụ khoa, kiểm tra ung thư vú cho phụ nữ trên 55 tuổi
  • Nội soi đại tràng, tiền liệt tuyến cho nam giới trên 55 tuổi
  • Giúp liên hệ với TTC để xin wheel-trans cho quý vị có khó khăn trong đi lại.
  • Giúp thông dịch tại bệnh viện, phòng mạch Bác sĩ

 

Quý vị vui lòng đăng ký trước ngày hẹn 7 ngày. Lệ phí hỗ trợ chương trình $5/lần.

Chương trình có thể kết thúc trước ngày 31/3/2017 khi hết tài trợ của chính phủ.

 

Đơn Xin Thông Dịch

Nếu quý vị đã đăng ký mà không nhận được liên lạc của chúng tôi trong vòng 24 hrs qua phone hoặc email, làm ơn gọi lại cho Thu Le, (647) 723-2165 ext. 114.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần tuyển:

  • Thiện nguyện viên đi thông dịch cho cao niên
  • Có thù lao

 

 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

 Thu Le, Senior Program Coordinator

(647) 723-2165 ext. 114 (tle@vwat.org)

 

 

Updated: October 28, 2016 — 2:16 pm
VWAT Family Services © 2015