THƯ NGỎ CỦA HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM, TORONTO

Toronto 26 tháng 10, 2015

Kính gởi:

– Quý vị đại diện các Hội Đoàn
– Quý Cơ Quan Truyền Thông
– Quý Hội viên, Đồng Bào tại Toronto và các vùng phụ cận

Kính thưa quý vị,

Sau buổi họp Hội Đồng Bất Thường ngày 4 tháng 10, 2015 vừa qua, ban Quản Trị mới của Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto (VWAT Family Services) đã được bầu lên trong nhiệm kỳ từ ngày 4 tháng 10, 2015 cho tới khi có Đại Hội Thường Niên lần tới vào tháng 5, 2016.

Nhận trọng trách trong hoàn cảnh đặc biệt với nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi luôn tin tưởng với sự ủng hộ của quý hội viên và đồng hương, Hội Phụ Nữ sẽ phát triển sinh hoạt trong chiều hướng tốt đẹp. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của đồng bào trong thời gian vừa qua về mọi mặt, đặc biệt cám ơn các quí vị mới ghi danh đã nâng cao số hội viện từ dưới 50 người lên tới 215 người.

Về hành chánh, chúng tôi xin thông báo danh sách 9 vị trong ban Quản Trị mới để quý Hội đoàn, đồng hương có thể liên lạc:

Chủ Tịch: Bà Hoàng Bình Minh (email bhoang@vwat.org, phone # 905-277-4157)
Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Bà Trịnh Hân (email han@vwat.org, phone # 416-754-7694)
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Bà Triệu Thị Thuần (email trieu@vwat.org, phone # 416-999-3479)
Thủ Quỹ: Ông Vũ Hưng (email hvu@vwat.org, phone # 416-875-5705)
Thư Ký: Cô Jessica Châu Anh Thư (email info@vwat.org, phone # 416-938-8823)
Thành viên: các bà Dương Bạch Tuyết, bà Dương Bích Nga, bà Huỳnh Thị Kim và bà Nguyễn Kim Bảo.

Chúng tôi cũng rất trân trọng được sự giúp đỡ của Ban Cố Vấn như sau:
Bà Trần thị Mầu, bà Nguyễn Phương Đàn, bà Phạm Mỹ Hạnh, ông Trần Thiện Thanh và ông Lê Xuân Lộc.

Ban Quản Trị và Cố vấn đang luôn họp mặt thường xuyên, cùng làm việc với các nhân viên xã hội, kỹ thuật tại Hội Phụ Nữ để tiếp tục phục vụ và sinh hoạt.

Với các thay đổi liên tục trong xã hội ngày nay, đặc biệt với các cơ quan chính phủ, các nguồn trợ cấp tài chính để Hội có tiền sinh hoạt, chúng tôi sẽ cố gắng học hỏi để làm việc, cũng như luôn giữ vững lập trường bảo tồn truyền thống văn hóa, lịch sử Việt Nam, hãnh diện với lá cờ Vàng Di Sản – biểu hiện của Truyền Thống và Tự Do. Để được như vậy, chúng tôi thiết tha kêu gọi quý vị, các cháu trẻ tiếp tục ủng hộ, góp ý, ghi danh vào hội viên, làm thiện nguyện để chúng ta có thể làm việc hữu hiệu hơn.

Ngoài sứ mạng nâng cao giáo dục, cung cấp tư vấn hỗ trợ, thúc đẩy lối sống lành mạnh, khuyến khích sự hòa nhập của các cộng đồng di dân mới, nâng cao nhận thức về bạo hành gia đình và nuôi dưỡng sự phát triển cộng đồng, chúng tôi sẽ đẩy mạnh thêm các sinh hoạt cộng đồng, cùng đoàn kết với các Hội đoàn, cơ sở khác. Chúng ta sẽ góp sức để xây dựng một Hội Phụ Nữ Việt Nam vững mạnh nói riêng, cũng như cùng nắm tay nhau xây dựng cộng đồng Việt Nam lớn mạnh thành công hơn về mọi mặt nói chung.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện thêm nhiều “workshop”, làm bản tin về gia đình và xã hội, mở các lớp dạy nấu ăn, thể dục, trao đổi kinh nghiệm sống và giữ gìn sức khỏe, làm phong phú trang mạng của Hội Phụ Nữ. Chúng tôi sẽ cố gắng khuyến khích, giúp giới trẻ hiểu biết thêm về quê hương, lịch sử và cùng liên kết với thế hệ cha anh làm việc cho cộng đồng.

Ước mơ thì nhiều, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của quý vị thì chúng tôi sẽ không thể thực hiện được. Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn và xin được cùng với quý vị làm việc ngay bây giờ và trong tương lai.
Xin vào thăm trang web của HPN www.vwat.org để có thêm các chi tiết cập nhật.

Thân kính

Hoàng Bình Minh
Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *